20-08-2018

Ingelaste bijeenkomst; Uitspraak Raad van State Zonnepark de Bergen

16-02-2022 / 19:30

16-02-2022 / 19:30

Ingelaste bijeenkomst
Uitspraak Raad van State Zonnepark de Bergen
Woensdag 16 februari 19.30 uur
Witte Kerkje Terheijden

 

Dinsdag 29 juni 2021 vond de laatste zitting plaats bij de Raad van State over het hoger beroep van Zonnepark de Bergen BV. We hebben flink wat geduld moeten hebben, want de definitieve uitspraak liep enorme vertraging op. De zaak bleek juridisch gezien complex in elkaar te zitten en de behandeling kostte daardoor veel meer tijd. Vandaag heeft de Raad van State kenbaar gemaakt dat we aanstaande woensdag 16 februari de definitieve uitspraak over de bouwvergunning ontvangen. De uitkomst willen we ’s avonds met je delen tijdens een ingelaste bijeenkomst.

Ingelaste bijeenkomst

Aanstaande woensdag 16 februari ben je om 19.30 uur van harte welkom in het Witte Kerkje. We lichten dan de definitieve uitspraak van de Raad van State toe. Ook vertellen we wat deze uitspraak voor het collectief betekent en wat de vervolgstappen zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Coronatoegangsbewijs

Bij binnenkomst vragen we je een coronatoegangsbewijs via Coronacheck te laten zien. (Veranderen de maatregelen, dan houden we ons aan de dan geldende maatregelen.)

Achtergrond

De zaak draait om de bouwvergunning die gemeente Drimmelen in 2019 heeft verleend voor Zonnepark de Bergen. Oktober 2020 vernietigde de rechter in Breda deze vergunning. De rechtbank oordeelde toen dat het gemeentebestuur onvoldoende had onderbouwd op basis van welke criteria zij de vergunning had verleend en droeg het gemeentebestuur op een nieuw besluit te nemen. Zonnepark de Bergen BV ging tegen deze uitspraak van de rechter in hoger beroep bij de Raad van State.

De Raad van State heeft de behandeling van de zaak gesplitst in een procedureel en een inhoudelijk deel. Het procedurele deel, dat vooral gaat over het zonne-energiebeleid van gemeente Drimmelen, kwam op 3 juni 2021 aan bod. Tijdens de zitting van 29 juni 2021 boog de Raad van State zich over het inhoudelijke deel om te bepalen of de bouwvergunning rechtsgeldig tot stand is gekomen.

De bouwvoorbereidingen liggen door de behandeling bij Raad van State noodgedwongen stil. Ontvangen we aanstaande woensdag een onherroepelijke vergunning dan kan de bouw van het zonnepark van start.