20-08-2018

Publieksbijeenkomst windmolens A16

12-07-2017 / 19:30

12-07-2017 / 19:30

Provincie Brabant houdt woensdag 12 juli 2017 in cultureel centrum Plexat in Wagenberg van 19.30 uur tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst over de komst van windmolens langs de A16.

Op deze avond worden de resultaten van het milieueffectrapportage (m.e.r.) -onderzoek naar de beste plekken voor de windmolens gepresenteerd. Ook aan bod komen de resultaten over geluid, ecologie en landschap. Verder kunnen bezoekers in gesprek met experts en betrokken wethouders over de resultaten van het m.e.r.-onderzoek. De resultaten staan een dag voor de eerste inloopavond, op 10 juli, op de website van de provincie.

Meer informatie
Heb je na de inloopavonden nog vragen, dan kun je op 6 september terecht op het kantoor van het projectteam Windenergie A16 aan de Princenhagelaan 1-A1 te Breda. De inloop is van 16.00-20.00 uur. Ook kun je een persoonlijke afspraak maken met het projectteam, door een e-mail te sturen naar Windenergie A16 of door gebruik te maken van het wekelijkse spreekuur: elke donderdag tussen 15.30-16.30 uur (vanaf 24 augustus).

Lees hier over de eerste resultaten van het onderzoek naar de milieu-effecten van windmolens langs de A16.
Meer informatie vind je ook op de site van Provincie Brabant