20-08-2018

Uitnodiging! Kijk 4 juli de Raadsvergadering met ons mee!

04-07-2023 / 19:30

04-07-2023 / 19:30

Raad Drimmelen beslist over toekomst Zonnepark de Bergen

 

Dinsdag 4 juli om 19.30 uur komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen in de Raadzaal in Made voor een besluitvormende raadsvergadering. Deze avond staat Zonnepark de Bergen op de agenda. Deze belangrijke vergadering willen we graag samen met jou online volgen en na afloop de uitkomst analyseren. Welke uitslag we ook gaan horen, het heeft grote invloed op de plannen van ons collectief.

Het TEC-team komt dinsdagavond 4 juli samen in de stal van de Energiebrouwerij, Schansstraat 17.  Jij bent ook van harte uitgenodigd! De deuren gaan om 19.15 uur open en de koffie staat klaar. Het exacte tijdstip voor de behandeling van het agendapunt Zonnepark de Bergen is op dit moment nog niet bekend.

Achtergrond Zonnepark de Bergen

Wil je je nog even inlezen? Alle achtergrondinformatie over de vergunningsaanvraag voor Zonnepark de Bergen lees je hieronder.

Aanmelden

Aanmelden voor deze avond kan via onderstaand formulier. Aanmelden is niet verplicht, wel fijn voor de organisatie.

Graag tot 4 juli!

 

 


.Vergunningsaanvraag Zonnepark de Bergen

.

Terug naar 2019

De gemeente Drimmelen verleent in 2019 een bouwvergunning aan Zonnepark de Bergen. Tegelijkertijd wijst de gemeente vier vergunningsaanvragen voor zonneparken door andere ontwikkelaars af. Eén van deze ontwikkelaars gaat in beroep bij de bestuursrechter, die de vergunning voor Zonnepark de Bergen in 2020 vernietigt. De bestuursrechter vindt dat de gemeente niet objectief is geweest in de beoordeling van de vergunningsaanvragen.

Tegen deze beslissing gaan Zonnepark de Bergen en gemeente Drimmelen in hoger beroep. Februari 2022 blijkt dat de Raad van State meegaat met de beslissing van de bestuursrechter. De gemeente moet alle vergunningsaanvragen opnieuw beoordelen. Zonnepark de Bergen is zo goed als terug bij af.

Financiële consequenties

Na de uitspraak van de Raad van State begin 2022 is de gemeente aan de slag gegaan om de besluitvorming opnieuw in te richten. Het lange denkproces van de gemeente heeft bij de Traaise Energie Maatschappij (TREM) voor financiële schade gezorgd, omdat de er flink is geïnvesteerd in het zonnepark. Bijvoorbeeld de aanschaf van de netaansluiting bij het zonnepark en de kabel naar het dorp. Dat de gemeente erg lang heeft gedaan om tot een besluit te komen  zorgt ook voor imagoschade voor het Traais Energie Collectief (TEC) en TREM. De vereiste SDE-subsidie die was toegekend werd begin 2023 ingetrokken. Ook de grondeigenaren verkeren nog steeds in onzekerheid. We zagen dan ook geen andere weg dan de gemeente Drimmelen in gebreke te stellen, wat we in maart 2023 met tegenzin hebben gedaan.

Update SDE subsidie, mei 2023

Na het indienen van een bezwaarschrift en daaropvolgende hoorzitting hebben we in mei 2023 de SDE-subsidie gelukkig weer teruggekregen. We kregen wel harde deadlines voorgelegd met betrekking tot het bouwen en de oplevering van het zonnepark.

Opinievergadering, 22 juni 2023

Voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering van 4 juli 2023 vond donderdag 22 juni de opinievergadering van de gemeente Drimmelen plaats. ‘Herbeoordeling aanvragen zonnevelden’ stond op de agenda. Tijdens de opinievergadering kun je als inwoner je standpunt over een voorstel dat wordt behandeld mondeling toelichten. Onze voorzitter Theo den Exter heeft gebruikgemaakt van het inspreekrecht. Zijn toelichting en oproep delen we graag met je, zie onderstaande video.

Besluitvormende raadsvergadering, 4 juli 2023

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 4 juli 2023 neemt de Raad een besluit over de aanvragen. Als Zonnepark de Bergen dan opnieuw een vergunning krijgt is dit nog geen onherroepelijke vergunning, er is nog bezwaar tegen mogelijk.