20-08-2018

Definitieve bouwvergunning voor zonnepark De Bergen

Goed nieuws voor ons zonnepark aan de Bergen. Begin september maakte gemeente Drimmelen bekend een definitieve bouwvergunning voor het project te verlenen. Dit betekent een belangrijke stap vooruit in de projectvoorbereiding. De bouw van het zonnepark komt nu echt in zicht.

Bezwaren

Nadat de gemeente begin dit jaar al een voorlopige vergunning verleende, was het wachten op de definitieve vergunning. Tegen de voorlopige vergunning werden eerder dit jaar zes bezwaren ingediend. De gemeente heeft de tussenliggende maanden gebruikt om deze bezwaren te behandelen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen is het nodige juridisch werk verricht, dat nu is afgerond.

Herroepelijk

De definitieve vergunning die de gemeente nu verleent is nog wel herroepelijk. Dit betekent dat er, na publicatie van de vergunning, binnen een termijn van zes weken een beroep kan worden ingediend bij de rechtbank. Alleen partijen die ook tegen de voorlopige vergunning bezwaar hebben gemaakt kunnen in beroep gaan. Het Traais Energie Collectief gaat ervan uit dat de kans dat de rechter de vergunning alsnog afwijst niet zo groot is. Dit komt mede door het juridische voorwerk dat de gemeente al heeft gedaan. Als er toch een beroep wordt ingediend gaat de rechtbank dit beoordelen. Pas als zo’n beroep dan wordt afgewezen is onze bouwvergunning definitief én onherroepelijk.

SDE+ subsidie

Met de definitieve vergunning op zak kunnen we nu wel de SDE+ subsidie gaan aanvragen. Deze subsidie van de Rijksoverheid, bedoeld om het opwekken van duurzame energie te stimuleren, is noodzakelijk om het zonnepark rendabel te maken. Onze aanvraag hiervoor gaat mee in de najaarsronde van 2019.