20-08-2018

Netaansluiting voor Zonnepark de Bergen

Misschien heb je ze zien liggen, de rollen met kabels op het Dorpsplein. Netbeheerder Enexis is bezig met de aanleg van een netaansluiting op de locatie van Zonnepark de Bergen en een stroomkabel naar het schakelstation op het Dorpsplein. Maar het zonnepark is er nog niet. Waarom dan al wel een aansluiting? En waarom duurt het zo lang met het zonnepark?

Eigen netaansluitingen

In Terheijden willen we de stroom die we opwekken zelf gebruiken. Dat doen we door onze energiebronnen, Windmolen de Noord en Zonnepark de Bergen, aan te sluiten op het stroomnet. De Traaise Energie Maatschappij (TREM) is met netbeheerder Enexis overeengekomen dat Terheijden twee eigen netaansluitingen krijgt om ons dorp van lokale energie te voorzien. Eén in de Energiebrouwerij aan de Schansstraat en de andere op de locatie van Zonnepark de Bergen. Beide aansluitingen gaan het schakelstation op het Dorpsplein met stroom voeden. Vanuit hier gaat de elektriciteit het dorp in.

Schaarste op het stroomnet

Deze overeenkomst met Enexis is best bijzonder. Zeker in deze tijd van schaarste op het stroomnet. De netbeheerder kan de opgewekte stroom in veel gevallen niet kwijt en initiatiefnemers moeten vaak jaren wachten op aansluiting. Mooi dus dat Enexis nu de aansluiting bij het zonnepark realiseert. Alleen wordt er nog geen zonne-energie opgewekt. Want waar de wieken van Windmolen de Noord inmiddels draaien, is de bouw van Zonnepark de Bergen nog niet eens gestart. Wat is er aan de hand?

Moeizame vergunningsprocedure

Terug naar 2019. Het begin is goed, want de gemeente Drimmelen verleent dan een bouwvergunning aan Zonnepark de Bergen. Maar tegelijkertijd wijst de gemeente vier vergunningsaanvragen voor zonneparken door andere ontwikkelaars af. Eén van deze ontwikkelaars gaat in beroep bij de bestuursrechter, die de vergunning voor Zonnepark de Bergen in 2020 vernietigt. De bestuursrechter vindt dat de gemeente niet objectief is geweest in de beoordeling van de vergunningsaanvragen.

Tegen deze beslissing gaan Zonnepark de Bergen en gemeente Drimmelen in hoger beroep. Begin 2022 blijkt dat de Raad van State meegaat met de beslissing van de bestuursrechter. De gemeente moet alle vergunningsaanvragen opnieuw beoordelen. Zonnepark de Bergen is zo goed als terug bij af.

Wachten op nieuw besluit gemeente

‘En sindsdien is het stil’, zegt Pim de Ridder van TREM. ‘De gemeente heeft ruim een jaar de tijd gehad om de besluitvorming opnieuw in te richten. Het is ons niet duidelijk waarom dit zo lang duurt. De gemeente heeft nu aangegeven op zijn vroegst in de raadsvergadering van juni een besluit te nemen over de aanvragen.’ Als Zonnepark de Bergen dan opnieuw een vergunning krijgt is dit overigens nog geen onherroepelijke vergunning, er is nog bezwaar tegen mogelijk.

Schade

‘Het gedraal van de gemeente maakt een aantal zaken erg moeilijk en zorgt voor schade’, aldus De Ridder. Zo is er financiële schade, omdat de Traaise Energie Maatschappij flink heeft geïnvesteerd in het zonnepark. Bijvoorbeeld in de aanschaf van de genoemde netaansluiting bij het zonnepark en de kabel naar het dorp. ‘Dit is kostbaar, maar in onze overtuiging dat het zonnepark er zou komen hebben wij het project netjes voorbereid en besloten om de netaansluiting te behouden. Dat het de gemeente maar niet lukt om tot een besluit te komen zorgt daarnaast voor imagoschade voor het Traais Energie Collectief en TREM. Verder is de vereiste SDE-subsidie die eerder al was toegekend weer ingetrokken. Dat we dit terugkrijgen is geen gelopen zaak. Ook de grondeigenaren verkeren nog steeds in onzekerheid. Elke dag telt nu voor ons. We zagen dan ook geen andere weg dan de gemeente Drimmelen in gebreke te stellen, wat we eerder deze maand met tegenzin hebben gedaan.’

‘Alle hens aan dek’

De Ridder is daarnaast van mening dat de moeizame voortgang de duurzaamheidsambities van de gemeente Drimmelen geen goed doet. ‘Dit kan niet de bedoeling zijn. Alle hens aan dek dus voor de gemeente om zo snel mogelijk een besluit te nemen.’