20-08-2018

Nieuwe kansen voor Zonnepark de Bergen

In december was er goed nieuws voor het Traais Energie Collectief. Gemeente Drimmelen besloot toen een vergunning voor Zonnepark de Bergen te verlenen. Inmiddels heeft de vergunning ter inzage gelegen. Tegen de vergunning zijn bij de rechtbank twee beroepen ingediend. De rechter gaat zich hierover de komende maanden buigen. De uitspraak verwachten we binnen zes maanden.

Procedure moeizaam

De vergunningsprocedure voor het zonnepark kun je gerust moeizaam noemen. De procedure loopt al vanaf 2019. Toen verleende gemeente Drimmelen ook al een vergunning. Hiertegen werd door een ontwikkelaar die ook een aanvraag indiende en zich benadeeld voelde geprocedeerd. De Raad van State ging hierin mee en vond dat het hele proces overnieuw moest. Dat deed de gemeente Drimmelen, waarna afgelopen december dus weer een vergunning voor zonnepark de Bergen volgde.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De beroepen die nu zijn ingediend komen van dezelfde partijen als die eerder ook al procedeerden. Ze hebben ook grotendeels dezelfde grond. De vraag is of de geschiedenis zich kan herhalen. Volgens Pim de Ridder van de Traaise Energie Maatschappij is de situatie nu anders: ‘Het is een nieuwe ronde, met nieuwe kansen. In 2019 bracht de gemeente het aantal te vergunnen hectare ineens terug van 150 naar 10. Volgens de Raad van State kregen andere initiatieven hierdoor geen eerlijke kans. Inmiddels hanteert de gemeente weer haar oorspronkelijke beleid van 150 hectare. Alle oorspronkelijke aanvragen passen hierin. Er lijkt geen sprake meer van benadeling.’

Handen vol

‘We verwachten een uitspraak binnen zes maanden. De komende tijd hebben gemeente Drimmelen en wij, als vergunninghouder, onze handen vol aan het indienen van verweerschriften. We moeten dan afwachten wat de uitspraak van de rechter wordt. Ook een nieuwe gang naar de Raad van State kunnen we jammer genoeg niet uitsluiten.’

Goede hoop

‘Toch hebben we nog steeds goede hoop dat het zonnepark er komt. We staan te popelen. Sinds vorig jaar ligt er al een netaansluiting en een kabel naar het Dorpsplein in Terheijden. Het is eeuwig zonde dat we daar juist in deze tijd, nu er een tekort is netaansluitingen, geen gebruik van kunnen maken. Ook is er een inkoopstation gebouwd dat bijna klaar is. Maar nu het zolang duurt staat de tijd steeds minder aan onze kant.’

Documentaire ‘De Energievrijstaat’

Tja, die tijd. In de procedure staan we er eigenlijk hetzelfde voor als vijf jaar geleden. Het hele proces is gefilmd en te zien in de documentaire ‘De Energievrijstaat’, die begin 2023 uitkwam. Bekijk hem hier.