20-08-2018

Notulen ALV staan voor je klaar

Het TEC-bestuur kijkt met grote tevredenheid terug op de extra ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 5 oktober 2023. In een bijna uit z’n voegen barstend Witte Kerkje waren 120 leden, donateurs en belangstellingen aanwezig om zich te laten informeren, mee te denken en te stemmen over de toekomst van het collectief en het aanstellen van nieuwe bestuursleden. Was je er niet bij deze avond of wil je nog iets nalezen? De notulen delen we natuurlijk graag met je.

 

Download notulen ALV

 

Korte samenvatting

  • De extra ALV was ingelast om verschillende besluiten te kunnen nemen. Besluiten die ervoor zorgen dat het Traais Energie Collectief (TEC) de Traaise Energie Maatschappij (TREM) kan overnemen en hier geld voor op kan halen. Ook werden vier nieuwe bestuursleden benoemd en trad Theo den Exter af als voorzitter.
  • Lambert de Haas en Elbert Lievense gaven een presentatie over de financiering en lichtten de voorgenomen veranderingen toe. Ghislaine van Berkom introduceerde de aspirant-bestuursleden; Joost van den Bosch, Ad Brenters, Jan-Kees van Dijk en Marcel Maan.
  • Deze avond ging er een speciale dank uit naar Theo den Exter, die de afgelopen zes jaar voorzitter was van ons collectief. Pim de Ridder bedankte Theo voor zijn inzet en onthulde dat het pleintje bij de Energiebrouwerij naar Theo wordt vernoemd.

Vragen?

Heb je een vraag over de notulen of een bericht voor het bestuur? Stuur een mail naar bestuur@traaisenergiecollectief.nl.