20-08-2018

Onrust over grootschalige zonnevelden

Tegen recente plannen voor grootschalige zonnevelden in de gemeente Drimmelen is veel weerstand onder omwonenden. Wat betekent deze ophef voor het zonnepark dat TEC aan de Bergen ontwikkelt? Pim de Ridder, mede-initiatiefnemer van TEC, reageert.

Onrust in gemeente Drimmelen

Het beleid over grootschalige zonnevelden, dat de gemeenteraad in september aannam, leidt tot veel onrust in Drimmelen. Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, stemde de gemeenteraad in met beleid dat de komst van grote zonnevelden binnen de gemeente mogelijk maakt. Deze kans liet een aantal commerciële projectontwikkelaars niet voorbij gaan. Sinds september zijn voor verschillende locaties in rap tempo een aantal vergunningsaanvragen ingediend. Bij veel inwoners roept dit weerstand op. Ruim 100 mensen uit Hooge- en Lage Zwaluwe, Heikant en Wagenberg zaten drie maanden na het aannemen van dit beleid in het gemeentehuis op de publieke tribune. Woensdag 19 december waren zeker 200 inwoners aanwezig bij een ingelaste bijeenkomst van de gemeente in Wagenberg. Onrust in de polder: ‘De voorbereiding van de zonneparken moet stoppen’, ‘Nee tegen zonne-akkers in Drimmelen’. Zie ook het de nieuwsitems van SBS6 en Omroep Brabant.

Onrust is begrijpelijk

‘De onrust is begrijpelijk’, zegt De Ridder: ‘Naar ons idee is er door de ontwikkelaars veel te weinig tijd genomen om met buurtbewoners in gesprek te gaan. De ontwikkelingen gaan te snel, omwonenden voelen zich overvallen door de initiatieven. Er zijn veel vragen en de omgeving heeft weinig inspraak gehad bij het ontwerp van de zonnevelden. Net als goede wijn hebben ideeën en projecten tijd nodig om te rijpen. Logisch dat het afsnijden van bochten tot onvrede en weerstand leidt.’

Niet over één nacht ijs

Het nieuwe gemeentebeleid is noodzakelijk om het grootschalige zonnepark dat TEC aan de Bergen wil realiseren mogelijk te maken. Ook TEC heeft direct nadat het beleid werd aangenomen een vergunning aangevraagd. Toch bleef het in Terheijden rustig. Hoe kan dat? De Ridder:’ Toen we vorig jaar ons eerste ontwerp voor het zonnepark presenteerden hadden bewoners aan de Bergen hier grote moeite mee. Het ontwerp was te hoog, te vol, er waren plannen voor pluimvee onder de panelen, dit alles kon de toets in de Bergen niet doorstaan. TEC is bij de aanvraag voor een vergunning voor het zonnepark vervolgens niet over één nacht ijs gegaan. Het oorspronkelijke plan is vervangen door een nieuw ontwerp waarin we de eisen en wensen van de buurt waar mogelijk hebben meegenomen. Dit heeft geleid tot de ondertekening van een buurtcontract met de bewoners. Hierin is bijvoorbeeld concreet overeengekomen dat we geen panelen binnen 100 meter van een woning bouwen, dat panelen die in het zichtveld van woningen liggen niet hoger dan 1 meter worden en dat het ontwerp recht doet aan de historie van het gebied en bij het landschap past. Op basis van dit ontwerp, waarin alle betrokken partijen inspraak hadden, is de vergunning aangevraagd. We zijn van mening dat we zorgvuldig hebben gehandeld en een bijzonder plan hebben ontwikkeld dat breed wordt gedragen. Deze aanpak werpt nu zijn vruchten af. Een groot verschil met de aanpak bij de zonnevelden waarover nu ophef is.’

Vergunningsaanvraag Zonnepark de Bergen: tijd dringt

In het beleidsplan grootschalige zonneparken staan de voorwaarden waaraan een zonnepark binnen de gemeente Drimmelen moet voldoen. De vergunning wordt verleend voor maximaal 25 jaar en onder voorwaarden is de aanleg van maximaal 150 hectare zonnevelden mogelijk. Deze voorwaarden zijn onder meer: maatschappelijke meerwaarde, verbetering van het landschap, goede omgevingscommunicatie en leerkansen. De Ridder is van mening dat de vergunningsaanvraag die TEC heeft ingediend ruim aan de voorwaarden voldoet: ‘We schatten dan ook in dat we een vergunning krijgen. We wachten nu op een beslissing van de gemeente. Deze week, ruim twee maanden na de aanvraag, heeft de gemeente ons laten weten nog een aantal vragen te hebben. Wij zorgen ervoor dat deze vragen nog dit jaar beantwoord zijn. Daarna ligt de bal weer bij de gemeente. De tijd dringt, want alleen als uiterlijk begin januari een vergunning wordt gepubliceerd, lukt het om de noodzakelijke SDE-subsidie op tijd aan te vragen. Als dat niet lukt, loopt de bouw van het zonnepark mogelijk vertraging op, wat ontzettend jammer zou zijn. We gaan ervan uit dat de ontstane ophef over zon in Drimmelen ónze vergunningsaanvraag niet beïnvloedt. Wij hebben ons werk immers keurig gedaan. Als het aan TEC ligt bouwen we volgend jaar!’

Meer over het ontwerp voor het zonnepark aan de Bergen vind je hier.

Vragen? Stuur een e-mail naar info@traaisenergiecollectief.nl