20-08-2018

Zonnepark aan De Bergen

Wind en warmte zijn niet genoeg voor een energieneutraal Terheijden. Ook de zon speelt een belangrijke rol. Het Traais Energie Collectief wil aan de Bergen een uniek zonnepark realiseren met 27.000 panelen.

Een aantal belangrijke stappen zijn gezet. De grondeigenaren zijn de samenwerking met het collectief aangegaan voor het gebruik van hun perceel voor een zonnepark. De gemeente Drimmelen heeft in 2019 een bouwvergunning voor het project verleend. Tegen deze vergunning is bij de rechtbank beroep aangetekend, overigens niet door omwonenden of andere inwoners van gemeente Drimmelen. We verwachten in het voorjaar 2020 een uitspraak van de rechter. Tegen deze uitspraak is nog hoger beroep mogelijk. Als de beroepsprocedure is afgerond kunnen we concrete afspraken maken over de bouw en financiering van het zonnepark.

Voor het project is begin 2020 SDE+ subsidie toegekend. Deze stimuleringsregeling van de Rijksoverheid is bedoeld om de opwek van duurzame energie te stimuleren en is nodig om het zonnepark rendabel te maken. Volgens deze regeling verstrekt de overheid jaarlijks, voor een periode van vijftien jaar, een financiële vergoeding voor duurzaam opgewekte elektriciteit door het zonnepark.

Ontwerp van inwoners

Het zonnepark wordt niet zomaar een project. Samen met onze leden, de landschapsarchitecten van Hofstra Heersche en in overleg met omwonenden is een ontwerp gemaakt dat past bij de omgeving en recht doet aan de historie van deze plek.

De zonnepanelen leveren jaarlijks genoeg energie voor 3.000 huishoudens. Dit is meer dan het aantal huishoudens in het dorp. Zo houden we energie over die kan worden omgezet in warmte.

Kijk hier voor het ontwerp van het zonnepark