20-08-2018

Zonnepark de Bergen

Wind en warmte zijn niet genoeg voor een energieneutraal Terheijden. Ook de zon speelt een belangrijke rol. Het Traais Energie Collectief wil aan de rand van Terheijden, in een weiland aan de Bergen, een uniek zonnepark realiseren met 27.000 panelen.

Ontwerp van inwoners

Het zonnepark is niet zomaar een project. Samen met onze leden, de landschapsarchitecten van Hofstra Heersche en in overleg met omwonenden is een ontwerp gemaakt dat past bij de omgeving en recht doet aan de historie van deze plek.

De zonnepanelen gaan jaarlijks genoeg energie leveren voor 3.000 huishoudens. Dit is meer dan het aantal huishoudens in het dorp. Zo houden we energie over die kan worden omgezet in warmte.

Kijk hier voor het ontwerp van het zonnepark

Vergunningsprocedure moeizaam

Bij het ontwerp van het zonnepark zijn omwonenden van dichtbij betrokken. Vanuit de buurt is geen weerstand tegen de komst van het zonnepark. Toch verloopt de vergunningsprocedure erg moeizaam. In 2019 verleende gemeente Drimmelen een bouwvergunning aan Zonnepark de Bergen. Tegelijkertijd wees de gemeente vier vergunningsaanvragen voor zonneparken door andere ontwikkelaars af. Eén van deze ontwikkelaars ging in beroep bij de bestuursrechter, die de vergunning voor Zonnepark de Bergen in 2020 vernietigde. De bestuursrechter oordeelde dat de gemeente niet objectief was geweest in de beoordeling van de vergunningsaanvragen.

Tegen deze beslissing gingen Zonnepark de Bergen en de gemeente Drimmelen in hoger beroep. Begin 2022 bleek dat de Raad van State meeging met de beslissing van de bestuursrechter. De gemeente moet nu alle vergunningsaanvragen die in 2019 zijn ingediend opnieuw beoordelen. Sindsdien wachten we op een nieuw besluit van de gemeente. Dit besluit valt naar verwachting op zijn vroegst in juni 2023.

Toekomst zonnepark

Of het zonnepark er toch nog komt is vooralsnog onduidelijk. Daarbij zorgt het lange wachten voor problemen. Zo is er financiële schade, omdat de Traaise Energie Maatschappij flink heeft geïnvesteerd in het zonnepark. Bijvoorbeeld in de aanschaf van een netaansluiting bij het zonnepark en een stroomkabel naar het dorp. Ook is de vereiste SDE-subsidie die eerder was toegekend inmiddels weer ingetrokken. Dat we dit terug krijgen is geen gelopen zaak. Ook de grondeigenaren, met wie een overeenkomst is gesloten, verkeren nog altijd in onzekerheid. 

Documentaire ‘De Energievrijstaat’

De vergunningsprocedure rondom Zonnepark de Bergen komt uitgebreid aan bod in de documentaire ‘De Energievrijstaat’ van Moiety film. Deze ging op 18 januari 2023 in première in het Chassé Theater in Breda. De Traaise première volgde op 21 januari. Bekijk de documentaire.