20-08-2018

Zonnepark de Bergen

Wind en warmte zijn niet genoeg voor een energieneutraal Terheijden. Ook de zon speelt een belangrijke rol. Het Traais Energie Collectief wil aan de rand van Terheijden, in een weiland aan de Bergen, een uniek zonnepark realiseren met 27.000 panelen.

Een aantal belangrijke stappen zijn gezet. De grondeigenaren zijn de samenwerking met het collectief aangegaan voor het gebruik van hun perceel voor een zonnepark. De gemeente Drimmelen heeft in 2019 een omgevingsvergunning voor het zonnepark verleend.

Tegen deze vergunning is bij de rechtbank beroep aangetekend, overigens niet door omwonenden of andere inwoners van gemeente Drimmelen. In oktober 2020 haalde de rechtbank in Breda een streep door de omgevingsvergunning. De rechter oordeelde dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen over de vergunningsaanvraag.

Na zorgvuldig onderzoek hebben we besloten om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. De finale uitspraak van de Raad van State verwachten we najaar 2021. Bij goed nieuws kunnen we verder met het maken van concrete afspraken over de bouw en financiering van het zonnepark.

Voor het project is in 2020 SDE+ subsidie toegekend. Deze stimuleringsregeling van de Rijksoverheid is bedoeld om de opwek van duurzame energie te stimuleren en is nodig om het zonnepark rendabel te maken. Volgens deze regeling verstrekt de overheid jaarlijks, voor een periode van vijftien jaar, een financiële vergoeding voor duurzaam opgewekte elektriciteit door het zonnepark.

Ontwerp van inwoners

Het zonnepark is niet zomaar een project. Samen met onze leden, de landschapsarchitecten van Hofstra Heersche en in overleg met omwonenden is een ontwerp gemaakt dat past bij de omgeving en recht doet aan de historie van deze plek.

De zonnepanelen leveren jaarlijks genoeg energie voor 3.000 huishoudens. Dit is meer dan het aantal huishoudens in het dorp. Zo houden we energie over die kan worden omgezet in warmte.

Kijk hier voor het ontwerp van het zonnepark