20-08-2018

Rechter buigt zich over Zonnepark de Bergen

Al lijkt het al een tijdje stil rondom Zonnepark de Bergen, achter de schermen gebeurt er van alles. Een jaar geleden verleende gemeente Drimmelen een bouwvergunning voor het zonnepark. Tegen deze vergunning loopt nog altijd een beroepszaak. Mede door de corona-maatregelen is de zaak langer dan gebruikelijk blijven liggen. Begin september werd het beroep door de rechtbank Breda behandeld.

Het ingestelde beroep komt niet van omwonenden van het zonnepark, maar van een concurrerende ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar, het Maastrichtse NaGa Solar, vindt dat de vergunning voor Zonnepark de Bergen onterecht is verleend. De rechter gaat zich nu buigen over de juridische argumenten die hiervoor zijn ingebracht.

Benadeeld

De zaak draait om verschillende punten. Juridisch gezien zitten ze complex in elkaar. In het oorspronkelijke beleid van gemeente Drimmelen was ruimte voor 150 hectare aan zonnevelden. NaGa Solar heeft vergunningen aangevraagd voor de bouw van verschillende zonnevelden binnen de gemeente, maar deze zijn afgewezen. Gemeente Drimmelen heeft, nadat er onrust onder inwoners ontstond over de zonnevelden, het aantal hectare teruggebracht van 150 naar 10. De bezwaarmaker is van mening hierdoor te zijn benadeeld.

Verklaring van geen bedenkingen

Een ander punt gaat over de gevolgde procedure. De vergunning voor het zonnepark is gebaseerd op een afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied. In zulke gevallen moet de gemeente een specifieke verklaring van geen bedenkingen verstrekken, maar in dit geval is alleen een algemene verklaring verstrekt. De bezwaarmaker vindt dat deze verklaring niet aan de vereisten voldoet en door het college niet op de juiste manier is voorbereid.

Juridische afwegingen

Het is nu aan de rechter. We moeten afwachten welke juridische afwegingen de rechtbank gaat maken. Wel gaan we er van uit dat er genoeg redenen zijn om onze vergunning in stand te houden. Als de rechter dat inderdaad doet is het nog altijd niet gedaan, want dan staat voor de bezwaarmaker nog de mogelijkheid open om in hoger beroep te gaan. In dat geval gaat de zaak naar verwachting nog een poosje duren. Pas met een onherroepelijke vergunning op zak kunnen we echt met de bouw van het zonnepark van start. We houden je op de hoogte!