20-08-2018

Schot in de zaak voor Windmolen de Noord

Er zit schot in de hoger beroepszaak over de 28 windmolens die gepland zijn langs de A16. Dat is goed nieuws voor onze Terheijdense molen bij Zonzeel, want die maakt deel uit van dit grote plan van de Provincie Noord-Brabant.

Herstelbesluit

In juli oordeelde de Raad dat in het plan nog negen knelpunten zaten. De Raad gaf de Provincie 26 weken de tijd om dit te herstellen. De Provincie heeft dit voortvarend opgepakt, want inmiddels is er een herstelbesluit opgesteld, waarover Provinciale Staten op 11 september positief heeft besloten.

De knelpunten die de Raad in juli benoemde gaan niet over de zes geplande molens bij Zonzeel, waar Windmolen de Noord bij hoort. Ze gaan onder meer over schaduwoverlast bij Hazeldonk en een eerder verleende vergunning bij Nieuwveer. Lees hier meer over de herstelpunten.

Definitieve uitspraak

De Raad van State gaat het herstelbesluit van de Provincie nu beoordelen. In het beste geval heeft de Raad hiermee voldoende informatie om tot een definitieve uitspraak te komen. Het is ook mogelijk dat de Raad ervoor kiest om toch nog een keer betrokken partijen te horen.

Het zou nu dus zomaar snel kunnen gaan met het definitieve ‘ja’ van de Raad. Als dat gebeurt is er eindelijk een onherroepelijke vergunning om deze 28 molens -en dus ook onze Traaise molen- te bouwen. Een definitieve uitspraak verwachten we begin 2021.

Zonzeel

Windmolen de Noord is een van de zes molens van Windpark Zonzeel. De molen is toegekend aan het Traais Energie Collectief. Via de Traaise Energie Maatschappij, waarin leden van het collectief zeggenschap hebben, komt de molen in handen van inwoners. De andere turbines bij Zonzeel worden ontwikkeld door Eneco (twee molens) en Pure Energie (drie molens).