20-08-2018

Windmolens A16 bij Raad van State

Provincie Noord-Brabant werkt aan een plan voor 28 windmolens langs de A16, waarvan zes bij knooppunt Zonzeel. Één van deze molens is toegekend aan het Traais Energie Collectief. Tegen de bouwvergunning die voor deze 28 windmolens is verleend zijn bij de Raad van State een kleine dertig bezwaren ingediend. De Raad behandelde de bezwaren tijdens een zitting op 18 en 19 februari in Den Haag.

Complex

De ontwikkeling van zoveel windmolens tegelijk is een complexe zaak, zo bleek tijdens de zitting. Projectvoorbereider Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief: ‘De plannen hebben impact op de leefomgeving van veel mensen. Daarbij gaat het om verschillende ontwikkelaars, met verschillende ideeën. Dat moet allemaal getoetst worden en dat kost tijd.’

Gezamenlijke bouwvergunning

Bij knooppunt Zonzeel zijn zes molens gepland, die worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Eneco (twee molens), Pure Energie (drie molens) en Izzy Projects namens het Traais Energie Collectief (een molen). Voor deze zes molens is één gezamenlijke bouwvergunning afgegeven. De Raad van State toetst of deze in stand kan blijven.

Bezwaren Zonzeel

‘Tegen de bouwvergunning voor de molens bij Zonzeel is een aantal bezwaren ingediend’, vertelt De Ridder. ‘De meeste zijn standaard, gaan bijvoorbeeld over mogelijke geluidsoverlast. Deze bezwaren zijn waarschijnlijk niet echt kansrijk. Eén ingediend bezwaar is wel bijzonder. Deze zaak draait om de grond waarop een van de molens komt te staan. Een deal met de eigenaar is vlak voor de zitting afgeketst. Wellicht komt het alsnog tot een afspraak, maar zolang de eigenaar er woont kan er niet gebouwd worden. De Provincie heeft in de rechtszaal aangegeven dat ze kans ziet om in te grijpen, bijvoorbeeld door te gaan onteigenen. We verwachten dus dat dit wordt opgelost.’

Uitspraak

‘We gaan er dan ook vanuit dat de Raad van State de bouwvergunning voor de molens bij Zonzeel in stand houdt. De Raad kan ook nog beslissen dat er aanpassingen nodig zijn. Het blijft dus nog even spannend. Binnen zes weken na de zitting zou er een uitspraak moeten volgen. Gezien de complexiteit denken we echter dat de uitspraak langer op zich laat wachten.’

Op deze website van de Provincie vind je meer informatie over de windmolens langs de A16.