Financieel rendement

De opbrengsten van de projecten blijven in de eigen, lokale gemeenschap. Leden die investeren ontvangen, afhankelijk van het financiële model, rente of rendement op hun inleg. Over extra winsten moeten binnen het collectief keuzes worden gemaakt. Zo is het mogelijk om geld binnen het collectief te houden voor vervolgprojecten. Of kan dit worden ingezet voor […]

Duurzaam fonds

Het Traais Energie Collectief wil een gebiedsfonds inrichten. Voor elke MWh die wordt opgewekt wordt €1 per jaar afgedragen. Dit fonds is vooral bedoeld ter financiële ondersteuning van projecten en activiteiten in Terheijden. Focus ligt daarbij op activiteiten die de sociale cohesie vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de ijsbaan, de triatlon en de Terheijdenloop.

Brede participatie

Het Traais Energie Collectief wil draagvlak in Terheijden. Zoveel mogelijk burgers moeten kunnen meedoen. We zetten daarom in op laagdrempelige financiële deelname. Voor deelname en zeggenschap in het collectief geldt daarbij: 1 man, 1 stem. Dit ongeacht de omvang van de financiële deelname in het project. Alle inwoners en bedrijven uit Terheijden en omgeving kunnen […]

Eigendom

Met zon, wind en warmte zetten inwoners samen energieprojecten op die in handen komen van de Terheijdenaren zelf. Het doel van het collectief is dat iedereen kan meedoen en dat de opbrengsten van de opgewekte energie ook weer terugvloeien naar het dorp. Ook zorgt het collectief voor de verbinding is het dorp. De Traaise Energie Maatschappij […]