20-08-2018

Eigendom

Lokaal Economisch

Met zon, wind en warmte zetten inwoners samen energieprojecten op die in handen komen van de Terheijdenaren zelf. Het doel van het collectief is dat iedereen kan meedoen en dat de opbrengsten van de opgewekte energie ook weer terugvloeien naar het dorp. Ook zorgt het collectief voor de verbinding is het dorp.

De Traaise Energie Maatschappij (TREM) is het werkbedrijf van het Traais Energie Collectief. De TREM is het eigen energiebedrijf van de Terheijdenaren waar zij stroom en warmte kunnen afnemen. Via een prioriteitsaandeel hebben inwoners die lid zijn van TEC zeggenschap over de TREM. Zij kunnen meebeslissen over de opbrengsten van de energieverkoop. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hiermee hun dorp sterker te maken. Denk aan ruimere openingstijden voor Het Puzzelbad of een speelveldje voor de jeugd. Ook kunnen inwoners financieel bijdragen door de koop van Traaise Bouwstenen (obligaties). De Terheijdenaren dragen zo een-op-een bij aan hun toekomstige eigen lokale energievoorziening.