20-08-2018

Wat zijn de doelen van het TEC?

Tec heeft niet alleen als doel energie opwekken voor de inwoners van Terheijden maar hen ook helpen bij duurzamer maker van het dorp. Het heeft dus meerdere doelen, te weten:

  1. we gaan in Terheijden voldoende energie opwekken om in onze eigen behoefte te voorzien;
  2. we  zorgen ervoor dat 90 % van de Terheijdenaren Traaise stroom gebruikt;
  3. we geven een alternatief voor het gebruik van aardgas;
  4. we maken informatie en advies beschikbaar op het vlak van energiegebruik en besparing;
  5. we bieden een loket voor vragen, zorgen en klachten;
  6. we maken de overgang naar groene energie voor iedereen bereikbaar;
  7. een deel van de opbrengst investeren we in een “sterk durp”: daarmee willen we de leefbaarheid en vitaliteit van Terheijden verhogen;
  8. we vormen een coöperatie die op professionele en financieel gezonde wijze de belangen van haar leden behartigd;
  9. we willen op energiegebied in de voorhoede opereren en delen onze ervaringen met belangstellenden.