20-08-2018

Hebben direct omwonenden extra voordeel van het windpark?

Er is een planschaderegeling voor omwonenden, dit is een compensatie voor eventuele waardevermindering van de woning.

Vanuit alle turbines langs de A16 wordt €0,50 per MWh in een burenfonds gestort. Dit geld wordt gebruikt voor verbeterende maatregelen in de woningen.