20-08-2018

Hoe lang gaat een windmolen mee?

De levensduur van windmolen de Noord is 25 jaar.

Na 25 jaar wordt de turbine afgebroken en wordt het grootste deel van de fundatie verwijderd. We hebben met de provincie en grondeigenaar afgesproken dat de turbinefundatie 3 meter onder het maaiveld wordt weggehaald. De molen is grotendeels van staal dat kan worden gerecycled. Ook de materialen in generator en gondel worden opnieuw gebruikt. Nu op dit moment kunnen alleen de wieken nog niet worden hergebruikt. De windsector zoekt naar mogelijkheden om ook de bladen goed te kunnen hergebruiken