20-08-2018

Waarom staat een windmolen soms stil?

Er zijn een paar redenen waarom een windmolen stil staat. Er is geen of teveel wind, er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats of er is een storing in de molen. Soms wordt de molen bewust stil gezet i.v.m. slagschaduw.

In de buurt van een windmolen kan namelijk een (bewegende) schaduw ontstaan; zogenaamde slagschaduw. Deze schaduw werpt dan op bijvoorbeeld een naastgelegen huis. Als er sprake is van hinder, wordt de windturbine stilgezet om de overlast te beperken.