20-08-2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

31-03-2022 / 20:00

Dit jaar staat er veel te gebeuren voor het Traais Energie Collectief. De hoogste tijd voor een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering vindt niet meer online plaats. Donderdag 31 maart zijn leden en donateurs van harte welkom in Zaal De Abt, Markstraat 2. De zaal is open om 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

Deze avond praten we je uitgebreid bij over ons collectief, de zon- wind- en warmteprojecten en horen graag je mening over diverse onderwerpen. We willen ook een voorstel over de warmtetarieven van de Traaise Energie Maatschappij voorleggen. Samen met jou kan het bestuur de juiste keuzes maken voor de toekomst van onze eigen energievoorziening.

Agenda & Vergaderstukken

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 2021 (stemming)
 3. Ingekomen stukken (ter informatie)
 4. Bevindingen en bijpraten integriteitscommissie (ter informatie)
 5. Presentatie jaarverslag (ter informatie)
 6. Bevindingen kascommissie en vaststelling jaarrekening (stemming)
 7. Begroting 2022 (stemming)
 8. Benoemen nieuw lid kascommissie (stemming)
 9. Voorstellen en aanstellen kandidaat-bestuursleden (stemming)
 10. Raadpleging warmtetarieven Traaise Energie Maatschappij
 11. Vragen
 12. Sluiting

Vragen?
Heb je vragen over de stukken die worden besproken? Stel ze per mail voorafgaand aan de ALV via het contactformulier. Vragen indienen kan t/m maandag 28 maart 2022. Je ontvangt binnen enkele werkdagen antwoord per mail.

Je kunt de pagina ‘Vraag & Antwoord ALV 2022’ ook even checken, misschien vind je hier al het antwoord op je vraag.

Jouw stem is belangrijk!

We hebben meerdere onderwerpen die we in stemming brengen. Stemmen kan als minimaal 10% van de leden (zelf of via een volmacht) aan de vergadering deelneemt. Een besluit wordt aangenomen als de meerderheid van de aanwezigen vóór stemt. Stem je niet dan is dit een blanco stem en telt je stem niet mee.

Volmacht afgeven

Kun je niet deelnemen aan de ALV, machtig dan een ander lid. Dit kan heel eenvoudig. Stuur uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de ALV een bericht via het contactformulier. Vermeld hierbij jouw voor- en achternaam en de voor- en achternaam van het lid dat jij machtigt.

Aanmelden

We verzoeken je je vooraf aan te melden via onderstaand formulier. Per mail krijg je een bevestiging van jouw aanmelding. Aanmelden is niet verplicht, wel handig voor de organisatie.

ALV Traais Energie Collectief
Donderdag 31 maart 2022

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Zaal De Abt, Markstraat 2 Terheijden