20-08-2018

Aanleg warmtenet in 2019 van start

Het Traais Energie Collectief wil Terheijden voorzien van duurzame stroom én warmte. Dit najaar kreeg gemeente Drimmelen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. TEC start hierdoor al in 2019 met de aanleg van een warmtenet. Om welke straten het precies gaat lees je hier. We vragen projectleider Niek Willemsen om een toelichting.

Hoe gaat het Traais Energie Collectief het centrale warmtenet aanleggen?

In april 2019 begint gemeente Drimmelen met de herinrichting van het centrum. De straten worden dan opengebroken, er komt onder meer een nieuwe riolering onder het wegdek. Naast de rioleringspijp komen twee buizen voor het warmtenet, één voor aanvoer en één voor afvoer van water. In het warmtenet komen aansluitingen naar de huizen toe, zodat elke woning straks op het warmtenet kan worden aangesloten. TEC zoekt samen met gemeente Drimmelen een aannemer voor deze klus. We verwachten dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 zijn afgerond.

Wat betekent het warmtenet voor de bewoners van deze straten?

Alle bewoners van dit gebied krijgen de kans om vanaf voorjaar 2020, als alle aansluitingen klaar en getest zijn, hun huizen te voorzien van duurzame warmte uit het netwerk. Een bijzondere kans, want dit warmtenet is het eerste in Brabant dat via het Traais Warmtebedrijf eigendom wordt van inwoners zelf. En het is een belangrijke stap in verduurzaming, want een warmtenetaansluiting maakt gas overbodig. Vanaf februari 2019 organiseren we per straat rondetafelgesprekken in kleine groepen om belangstellenden te informeren. Bewoners worden hiervoor uitgenodigd. Elke woning zit weer anders in elkaar, dus iedereen heeft andere vragen. Desgewenst kan iemand van TEC samen met een expert bij je langskomen, je woning bekijken en een persoonlijk advies geven.

Kunnen bewoners zelf kiezen of ze meedoen?

Als er een aansluitplan voor je woning is gemaakt kun je op basis daarvan kiezen of je meedoet. Je beslist daar dus zelf over. Als je besluit mee te doen heb je in plaats van een ketel een afgifteset nodig, deze is eigendom van TEC. Het daadwerkelijk aansluiten op je woning is trouwens zo gebeurd, omdat het netwerk al is aangelegd tot aan de huizen. We gaan ervan uit dat bewoners in dit geval geen aansluitkosten hoeven te betalen, omdat de subsidie hierin voorziet. Begin 2019 willen we voor tien woningen in de Hoofdstraat alvast een aansluitplan maken. Dit zijn testcases, om te laten zien hoe zo’n plan in verschillende soorten huizen werkt. Belangstellenden kunnen langskomen om een beeld te krijgen.

Waarom moet iedereen meedoen?

Er zijn veel redenen om mee te doen. Allereerst helpt het centrale warmtenetwerk ons op weg om iets heel bijzonders in Terheijden voor elkaar te krijgen: een eigen, duurzame energievoorziening. Je neemt je warmte af bij het Traais Warmtebedrijf, dit is een onderdeel van TEC. We willen inwoners samen eigenaar maken van het warmtebedrijf. De opbrengst kan deels gebruikt worden voor voorzieningen in het dorp. Zo’n eigen warmtebedrijf is overigens niet niks, het is behoorlijk revolutionair te noemen. Het zet Terheijden echt als voorloper op de kaart.

Een warmteaansluiting betekent ook een flinke verduurzaming van je woning. De komende tijd gaan we in Nederland in rap tempo van het gas af. Veranderingen komen er sowieso aan. Als je meedoet met het warmtenet van TEC houd je zelf de regie in handen en ben je meteen op de toekomst voorbereid. Ook verwachten we dat de gasprijs de komende jaren flink gaat stijgen. Dit terwijl de prijs voor warmte stabiel blijft. Op termijn levert dit zeker financieel voordeel op. Vanuit de Warmtewet geldt bovendien het ‘niet-meer-dan-anders-principe’: voor warmte betaal je niet meer dan wat een gemiddeld huishouden voor gas betaalt. We zijn op zoek naar een model waarin het lukt om ‘minder-dan-anders’ mogelijk te maken. Wat een aansluiting op het warmtenet financieel precies voor je betekent hangt natuurlijk van de situatie af. We adviseren de betreffende bewoners wel alvast om hun oude ketel niet meer te vervangen, maar eerst contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen we een tijdelijke huurketel regelen, totdat de aansluiting op het warmtenet zover is.

Hoe zit het met bewoners van andere straten?

TEC bouwt eerst aan dit warmtenetwerk in het centrum, naar verwachting zal dit in 2020 in werking gaan. Daarna willen we het netwerk straat voor straat uitbreiden. Stap voor stap krijgen alle Terheijdenaren de kans om mee te doen.

Onze ambitie is dat Terheijden in 2025 een eigen warmtebedrijf heeft dat warmte levert aan iedereen die mee wil doen. Het warmtenetwerk voeden we met eigen, duurzame bronnen. Denk aan energie uit warm oppervlaktewater van de Mark en geothermie, waarbij we warmte uit de bodem halen.