20-08-2018

SDE+ subsidie voor Zonnepark de Bergen

Goed nieuws voor het Traais Energie Collectief. In februari maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat het zonnepark aan de Bergen SDE+ subsidie krijgt. Deze overheidssubsidie, bedoeld om het opwekken van duurzame energie te stimuleren, is nodig om het zonnepark rendabel te maken. De toekenning is een belangrijk moment in de projectvoorbereiding.

Constante inkomsten

De subsidie gaat in per 1 oktober 2020, mits het zonnepark dan in productie is. Het zonnepark ontvangt vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de panelen opwekken. Het maximale subsidiebedrag is €10 miljoen. Samen met de stroomverkoop zorgt dit voor constante inkomsten voor het project en een stevige financiële basis.

Beroepszaak

Met de SDE-subsidie op zak komt de realisatie van het zonnepark weer dichterbij. De volgende belangrijke stap is een onherroepelijke bouwvergunning. Tegen de bouwvergunning die Gemeente Drimmelen heeft afgegeven is bij de rechtbank een aantal bezwaren ingediend. Deze beroepen zijn niet afkomstig van omwonenden of andere inwoners van de gemeente Drimmelen, maar van een landelijke, grote ontwikkelaar van zonne-energie. We verwachten dat de rechter hierover dit voorjaar een uitspraak doet.

Ontwerp Zonnepark de Bergen

In overleg met omwonenden is voor het zonnepark een ontwerp gemaakt.