20-08-2018

Traais Warmtenetwerk

Je woning aansluiten op het Traais Warmtenetwerk is een bijzondere kans. Dit warmtenet is namelijk het eerste in Brabant dat via het Traais Warmtebedrijf, een onderdeel van het Traais Energie Collectief, eigendom wordt van inwoners zelf. Het is bovendien een belangrijke stap in de verduurzaming van je woning, want een warmtenetaansluiting maakt gas overbodig. Je besluit zelf of je meedoet.

Klik op de blauwe button en bereken wat overstappen op Traaise Warmte voor jou betekent. Meer info over Traaise warmte vind je ook op de website van de Traaise Energie Maatschappij (de werkmaatschappij van het Traais Energie Collectief).

Bereken de overstap

Aanvragen Warm-TECgesprek

Woon je in een van de straten waar het netwerk wordt aangelegd en wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn om jouw woning aan te sluiten op het Traais Warmtenetwerk? Vraag een Warm-TECgesprek aan. Tijdens dit gesprek wordt jouw woning zorgvuldig in kaart gebracht, kun je vragen stellen en ontvang je vervolgens een advies op maat.

Planning aanleg warmtenet

In de zomer van 2019 zijn we gestart met de aanleg van het Traais Warmtenetwerk in het centrum van Terheijden. Een jaar later ligt er één kilometer warmteleidingen in de grond. Deze leidingen liggen in een deel van de Markstraat, de Hoofdstraat (vanaf de rotonde richting het centrum) en de Raadhuisstraat tot het begin van de Molenstraat (fase 1.1).

Begin 2021 zijn de werkzaamheden begonnen voor fase 1.2 in de Mr. Aalbersestraat, Thomashof, Norbartstraat, Slotje en nieuwbouwproject De Weelde. Deze fase is december 2021 opgeleverd.

Voorjaar 2022 gaan we aan de slag in het tweede deel van de Markstraat, de Haven, Markpoort, Kleine Dreef en een deel van de Schansstraat (fase 1.3).

De straten voor fase 2 zijn Markschans, Bastion, Ravelijn, Bolwerk en Lage Linie. Fase 3 is een deel van de Schansstraat, Molenstraat, Schapenbogert, Lageweg, Bolderik en nieuwbouwproject E-veld. De planning voor fase 2 en 3 is nog niet bekend. Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van de gemeente Drimmelen en Waterschap Brabantse Delta.

Bewonersbijeenkomsten

We organiseren, voor de bewoners in de straten waar het warmtenet wordt aangelegd, bijeenkomsten om belangstellenden te informeren. Woon je in het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd? Je ontvangt dan een uitnodiging voor de bewonersavond in je brievenbus.

Eigen warmtebedrijf

Onze ambitie is dat Terheijden in 2025 een eigen warmtebedrijf heeft dat warmte levert aan alle huishoudens die mee willen doen. Het warmtenetwerk voeden we met eigen, duurzame bronnen. Denk aan energie uit warm oppervlaktewater van de Mark dat we met een warmtepomp op de gewenste temperatuur brengen en aan geothermie, waarbij we warmte uit de bodem halen.

 

 

Regeling ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’

In 2018 ontving gemeente Drimmelen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Deze bijdrage maakt deel uit van de regeling ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’. Van de 75 gemeenten die een subsidieverzoek hebben gedaan, is Drimmelen een van de 20 gemeenten die een bijdrage ontvangt. Samen met Eindhoven en Tilburg is het de enige Brabantse gemeente. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente de plannen van het Traais Energie Collectief om een centraal warmtenetwerk aan te leggen. De bouw van de eerste fase van het Traais Warmtenetwerk is april 2019 van start gegaan en was juli 2020 gereed.