20-08-2018

Traais Warmtenetwerk

De Traaise Energie Maatschappij legt een warmtenet aan in het centrum van Terheijden. Je woning aansluiten op het Traais Warmtenetwerk is een bijzondere kans. Het warmtenet is het eerste in Brabant dat via het Traais Energie Collectief eigendom wordt van inwoners zelf. Sinds najaar 2022 levert de Traaise Energie Maatschappij (de werkmaatschappij van het Traais Energie Collectief) duurzame warmte aan woningen in Terheijden. Overstappen op Traaise warmte is een belangrijke stap in de verduurzaming van je woning, want een warmtenetaansluiting maakt gas overbodig. Je besluit zelf of je meedoet.

Meer info vind je ook op de website van de Traaise Energie Maatschappij.

Planning aanleg warmtenet

De aanleg van het warmtenet in het centrum (eerste fase) is afgerond. Dit betreft een deel van de Markstraat (van het dorpsplein tot aan het kruispunt met de Norbartstraat), Hoofdstraat (vanaf de rotonde richting het centrum), Raadhuisstraat (tot het begin van de Molenstraat), Mr. Aalbersestraat, Thomashof, Norbartstraat, Slotje en nieuwbouwproject De Weelde en nieuwbouwproject E-veld.

Als bovenstaande straten zijn aangesloten gaan we verder met de aanleg van het warmtenet in onderstaande straten. We kunnen nog geen planning afgeven.

  • Tweede deel van de Markstraat (van het kruispunt met de Norbartstraat tot aan de haven), Haven, Markpoort, Kleine Dreef en een deel van de Schansstraat.
  • Markschans, Bastion, Ravelijn, Bolwerk en Lage Linie, Molenstraat, Schapenbogert, Lageweg, Bolderik. Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van de gemeente Drimmelen en Waterschap Brabantse Delta.

Planning aansluiting woningen

Najaar 2022 zijn we begonnen met het aansluiten van de eerste woningen. We sluiten de woningen straat voor straat aan. Het warmtenet leggen we aan met een aftakking naar alle woningen. Voor aansluiting op je woning is dan nog een leiding naar binnen nodig en moet de CV-ketel worden vervangen door een afgifteset.

Hieronder de planning voor aansluiting van woningen, situatie maart 2024:

  • Thomashof (alle 13 woningen zijn aangesloten)
  • Norbartstraat (woningen zijn aangesloten)
  • Mr. Aalbersestraat (woningen zijn aangesloten)
  • Markstraat, deel Dorpsplein tot aan het kruispunt met de Norbartstraat (woningen zijn aangesloten)
  • Hoofdstraat (woningen zijn aangesloten)
  • Raadhuisstraat (aansluiten voorjaar 2024)

Alle woningen van nieuwbouwproject De Weelde en het E-veld zijn aangesloten op het warmtenet. Voor het Slotje geldt een apart traject, omdat het hier om huurwoningen gaat.

De planning van het aansluiten van de woningen is onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee we de werkzaamheden kunnen doen. Elk huis is anders, dit maakt dat we niet altijd kunnen voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan. Ook kunnen er tegenvallers zijn in de beschikbaarheid van vakmensen of de levering van onderdelen. Zodra de planning om in een straat woningen aan te sluiten concreet is nemen we contact op met de bewoners om afspraken te maken en vragen te beantwoorden.

Aanvragen Warm-TREMgesprek

Woon je in een van de straten waar het netwerk al is aangelegd en wil je weten wat er voor nodig is om jouw huis aan te sluiten? Vraag een Warm-TREMgesprek aan. Tijdens dit gesprek wordt jouw woning zorgvuldig in kaart gebracht, kun je vragen stellen en ontvang je vervolgens een advies op maat. Voor een Warm-TREMgesprek geven wij op dit moment prioriteit aan bewoners uit de straten waar het warmtenet al in de grond ligt. Met bewoners van overige straten gaan wij graag op een later moment in gesprek.

Eigen duurzame bronnen

De warmte die het Traais Warmtenetwerk levert komt van duurzame, eigen bronnen. De warmte maken we in de Energiebrouwerij aan de Schansstraat met duurzame stroom die lokaal wordt opgewekt. Vanaf begin 2023 is dit stroom die rechtstreeks komt van Windmolen de Noord. We werken daarnaast aan energie uit warm oppervlaktewater van de Mark dat we met een warmtepomp op de gewenste temperatuur brengen en aan geothermie, waarbij we warmte uit de bodem halen. Het Traais Warmtenetwerk is in 2023 uitgeroepen tot ‘Warmtenet van het jaar’!

 

 

Regeling ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’

In 2018 ontving gemeente Drimmelen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Deze bijdrage maakt deel uit van de regeling ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’. Van de 75 gemeenten die een subsidieverzoek hebben gedaan, is Drimmelen een van de 20 gemeenten die een bijdrage ontvangt. Samen met Eindhoven en Tilburg is het de enige Brabantse gemeente. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente de plannen van het Traais Energie Collectief om een centraal warmtenetwerk aan te leggen. De bouw van de eerste fase van het Traais Warmtenetwerk is april 2019 van start gegaan en was juli 2020 gereed.