20-08-2018

Windmolen de Noord

Provincie Noord-Brabant heeft een plan ontwikkeld voor 28 windmolens langs de A16. Zes molens komen bij knooppunt Zonzeel, Windpark Zonzeel genoemd. Van deze zes molens komen er 5 in handen van traditionele energiebedrijven en één van deze molens is toegekend aan het Traais Energie Collectief. De locatie van deze windmolen is de Bredeweg in Terheijden, tussen de Mark en knooppunt Zonzeel.

Voor deze windmolens is in 2018 een bouwvergunning verleend. Tegen dit besluit zijn bij de Raad van State een kleine dertig bezwaren binnengekomen. Omdat het om zo’n groot project gaat neemt de behandeling van deze bezwaren veel tijd in beslag. Begin 2019 heeft een zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. We verwachten de uitspraak van de Raad nog voor de zomer 2020. De bouw van de molens is gepland in 2021. Voor de windmolens is al SDE+ subsidie toegekend.  De windmolens bij Zonzeel worden allemaal hetzelfde: dat betekent dat de ontwikkelaars samen een keuze maken voor het type turbine.

Burgerwindpark

Burgers, bedrijven en organisaties uit de gemeente Drimmelen kunnen vervolgens samen via het Traais Energie Collectief eigenaar worden van deze windmolen. Zo wordt het een windpark voor en door burgers. De Traaise molen moet in 2021 draaien en zal vanaf dan ongeveer 10 miljoen kWh stroom opwekken. Daarmee kunnen ruim 2.800 Terheijdense huishoudens per jaar worden voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie.