20-08-2018

Windmolen De Noord

Woensdag 2 december 2020 ontvingen we goed nieuws! De Raad van State oordeelde dat er geen bezwaren meer zijn tegen de komst van 28 windmolens langs de A16, waarvan onze Traaise molen deel uitmaakt. Dat betekent dat de bouwvergunning voor de windmolens -en dus ook voor onze Traaise molen- onherroepelijk is. Een belangrijk besluit voor de energietransitie in de regio én voor het Traais Energie Collectief, waarop we lang hebben gewacht. We zetten hiermee een flinke stap vooruit naar een energieneutraal Terheijden.

Ontwikkeling van het plan

Provincie Noord-Brabant ontwikkelde het plan voor 28 windmolens langs de A16. Zes molens bij knooppunt Zonzeel, Windpark Zonzeel genoemd. Van deze zes molens komen er 5 in handen van traditionele energiebedrijven en één van deze molens is toegekend aan het Traais Energie Collectief. De locatie van deze windmolen is de Bredeweg in Terheijden, tussen de Mark en knooppunt Zonzeel.

Bouwvergunning

Voor deze windmolens is in 2018 een bouwvergunning verleend. Tegen dit besluit kwamen bij de Raad van State een kleine dertig bezwaren binnen. Omdat het om zo’n groot project betrof nam de behandeling van deze bezwaren veel tijd in beslag. Ook hebben de corona maatregelen voor extra vertraging gezorgd.

Tussenuitspraak

Alle beroepsschriften werden behandeld en daaruit volgde begin juli 2020 een tussenuitspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak concludeerde dat Provinciale Staten van Noord-Brabant op negen punten fouten hadden gemaakt. Dit betrof de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines. De provincie kreeg 26 weken de tijd om de fouten te herstellen. De Provincie ging direct aan de slag gegaan en stelde een herstelbesluit op.

Onherroepelijke bouwvergunning

Woensdag 2 december 2020 oordeelde de Raad van State dat er geen bezwaren meer waren tegen de komst van 28 windmolens. De bouwvergunning is nu onherroepelijk. Januari 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen van de bouw. De bouw van de molens is gepland voor juli 2021. Als de wieken draaien levert dit in een klap genoeg energie op voor ons hele dorp. Wat overblijft gebruiken we om het warmtenet met warmtepompen op de juiste temperatuur te brengen. Duurzame energie uit eigen bronnen dus!

SDE+ subsidie

Voor de windmolens is SDE+ subsidie toegekend.  De windmolens bij Zonzeel worden allemaal hetzelfde: dat betekent dat de ontwikkelaars samen een keuze maken voor het type turbine.

Burgerwindpark

Burgers, bedrijven en organisaties uit de gemeente Drimmelen kunnen vervolgens samen via het Traais Energie Collectief eigenaar worden van deze windmolen. Zo wordt het een windpark voor en door burgers. De Traaise molen moet in 2021 draaien en zal vanaf dan ongeveer 10 miljoen kWh stroom opwekken. Daarmee kunnen ruim 2.800 Terheijdense huishoudens per jaar worden voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie.