20-08-2018

Windmolen De Noord

Provincie Noord-Brabant ontwikkelt 28 windmolens langs snelweg A16. Eind 2020 verleende de Raad van State voor alle molens een onherroepelijke bouwvergunning. Zes molens komen bij knooppunt Zonzeel. Van deze zes molens komen er vijf in handen van traditionele ontwikkelaars (Eneco en Pure Energie). Eén molen is toegekend aan het Traais Energie Collectief. De locatie van deze windmolen is de Bredeweg in Terheijden, tussen de Mark en knooppunt Zonzeel. Voor de windmolen is al SDE+ subsidie toegekend. Dit is overheidssubsidie die nodig is om het project rendabel te maken.

Planning bouw Windmolen de Noord

Met de vergunning op zak zijn we in 2021 begonnen met het maken van afspraken over de bouw en de financiering van de molen. In september is met de aanleg van een kraanopstelplaats de bouwvoorbereiding van start gegaan. Het heiwerk voor de fundering is in april 2022 uitgevoerd. In mei is gestart met de fundering van de molen en het aanleggen van tijdelijke parkwegen. Volgens de planning draaien de wieken in november 2022.

Nordex en Vestas

De windmolens bij Zonzeel moeten er ongeveer hetzelfde uitzien. Dat is vereist in de vergunning. Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor haar drie windturbines. Daarbij gaat het om drie windturbines van het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Eneco en het Traais Energie Collectief hebben gekozen voor Nordex als leverancier voor de andere drie windturbines, waarbij het gaat om het type N149. De turbines hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Op het oog zijn de turbines gelijk, alleen verschillen ze in vermogen. De twee turbines van Eneco hebben een vermogen van 4.5 MW. De turbine van het Traais Energie Collectief heeft een vermogen van 5.7 MW.

De locatie van de zes windmolens tussen de Mark en knooppunt Zonzeel. B6 is Windmolen de Noord. Rechtsonder de twee molens bij Nieuwveer, die ook deel uitmaken van het Provincie-plan.

Opgewekte energie gaat direct naar het dorp

Onze Traaise Molen heeft dus net wat meer vermogen dan de rest. Dat komt omdat deze niet op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten. De opgewekte stroom van windmolen De Noord gaat via een eigen kabel naar de Energiebrouwerij in Terheijden. Vanuit de Energiebrouwerij voorzien we Terheijdense huishoudens van groene stroom en duurzame warmte.

Molen voor en door inwoners

Burgers, bedrijven en organisaties uit de gemeente Drimmelen kunnen samen via het Traais Energie Collectief eigenaar worden van Windmolen de Noord. Zo wordt het een molen voor en door inwoners.  Als de wieken draaien levert Windmolen de Noord ongeveer 10 miljoen kWh stroom per jaar op. Daarmee kunnen we ruim 2.800 Terheijdense huishoudens per jaar voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie. Dat is in een klap genoeg voor ons hele dorp. Wat overblijft gebruiken we om het Traais Warmtenetwerk met warmtepompen op de juiste temperatuur te brengen. Duurzame energie uit eigen bronnen dus!