20-08-2018

Windmolen de Noord

Provincie Noord-Brabant werkt aan verduurzaming en wil langs snelweg A16 100 MW aan windenergie gaan opwekken. Hiervoor zijn 30 windmolens nodig. De Provincie heeft het afgelopen jaar gezocht naar de meest geschikte plekken. Eind oktober werd bekend dat er in totaal 6 windmolens komen bij Knooppunt Zonzeel. Van deze molens komen er 5 in handen van traditionele energiebedrijven. Eén molen is voor het Traais Energie Collectief. Locatie is de Bredeweg in Terheijden, tussen de Mark en knooppunt Zonzeel.

Met deze positieve uitkomst ligt begin 2018 de weg vrij voor de omgevingsvergunning. De SDE-aanvraag (subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie) volgt dan later in 2018.

Burgerwindpark

Burgers, bedrijven en organisaties uit de gemeente Drimmelen kunnen vervolgens samen via het Traais Energie Collectief eigenaar worden van deze windmolen. Zo wordt het een windpark voor en door burgers. De Traaise molen moet in 2020 draaien en zal vanaf dan ongeveer 10 miljoen kWh stroom opwekken. Daarmee kunnen ruim 2.800 Terheijdense huishoudens per jaar worden voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie.