Aardwarmte De Bergen

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar de grond onder Terheijden biedt veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Terheijden beschikt over, geologisch gezien, interessante aardlagen. Op 1 km diepte is water te vinden van 35 ℃ en nog dieper, op ongeveer 1,5 km, bevindt zich water van 60℃. Het is mogelijk deze warmte op te halen door het oppompen van grondwater. Deze techniek heet geothermie of aardwarmte. Via een warmtenetwek kan de verkregen warmte bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verwarmen van huizen.

Opsporingsvergunning

Om te mogen zoeken naar gunstige plekken voor aardwarmte is een opsporingsvergunning nodig. Pim de Ridder (initiatiefnemer van het Traais Energie Collectief en professional in duurzame energieprojecten) heeft deze procedure in het najaar van 2017 aangevraagd. In de zomer van 2018 is bekend of het Traais Energie Collectief warmte mag gaan winnen. Vervolgens is er vijf jaar tijd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid. De stap daarna is het aanvragen van een winningsvergunning om te gaan boren en energie op te wekken. Niet het meest eenvoudige traject, maar zeker de moeite waard om te onderzoeken. Het collectief zal in dit traject samenwerking met andere deskundige partijen zoeken.