20-08-2018

Zon op Traaise daken

Het Traais Energie Collectief ziet in Terheijden volop kansen om zonne-energie op te wekken. Daken van scholen, zorginstellingen en (sport)verenigingen lenen zich uitstekend voor een collectief project. Inwoners kunnen samen investeren om onze eigen Traaise Buurstroom waar te maken. Het eerste project is het zonnedak voor schietclub Willem Tell.

Zonnedak voor Willem Tell

Het zonnedak voor Willem Tell is gereed! December 2021 heeft de Terheijdense installateur Wedak 120 panelen geplaatst. De schietclub stelt haar dak beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor gratis groene stroom en een eigen stroomaansluiting. Investeren in het project kan een mooi alternatief zijn voor zonnepanelen op je eigen dak. Bovendien draag je een steentje bij aan de verduurzaming van je omgeving, want jaarlijks gaan de zonnepanelen zo’n 45.000kWh duurzame energie opwekken. Goed voor jou, voor Willem Tell én voor Terheijden.

Wie kan meedoen?

Ben je inwoner van het postcodegebied 4765, 4766, 4772, 4823, 4824, 4825, 4844, 4845, 4904 of 4911 en heb je een kleinverbruikersaansluiting? Dan kun je meedoen en word je automatisch lid van Traaise Buurstroom. Met je investering, in de vorm van een aandeel, deel je in de opbrengsten van het zonnedak. Die bestaan uit de verkoop van stroom aan de Traaise Energie Maatschappij en uit SCE-subsidie die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 15 jaar heeft toegekend. Omdat het niet om een lening gaat krijg je je inleg niet terug.

Samen investeren in Traaise Zondelen

Een Traais Zondeel Willem Tell schaf je aan voor € 365. De verwachte uitkering per Zondeel over 20 jaar is € 455. Het maximale aantal Zondelen dat je kunt afnemen is 10. Met de aanschaf van een Traais Zondeel leg je geld in. Het uit te keren rendement wordt jaarlijks vastgesteld en eens per 3 jaar uiterlijk 1 oktober uitbetaald. Net als bij elke investering geldt bij dit project dat je je inleg geheel of gedeeltelijk kunt kwijtraken. In de informatiebrochure lees je hoe Traaise Buurstroom U.A is georganiseerd. Ook worden de financiële kenmerken van het Zonnedak Willem Tell en in de risico’s van deelname beschreven.

Inschrijfperiode

Inschrijven voor Traaise Zondelen Willem Tell kan van 15 december 2021 tot en met 31 januari 2022. (Op 31 januari 2022 is niet voor alle beschikbare panelen ingeschreven en hebben we de inschrijfperiode verlengd t/m 31 maart 2022. Inmiddels is de inschrijving gesloten.)
De inschrijving en toekenning van Traaise Zondelen Willem Tell verloopt in twee fasen.
Fase 1: 15 december 2021 tot en met 10 januari 2022. Inschrijving in fase 1 staat open voor:

  • Leden van Willem Tell
  • Eerder geïnteresseerden in deelname in het project Zonnedak Willem Tell die eind 2018 een intentieverklaring hebben getekend of begin 2019 hebben ingeschreven voor Zondelen.

Bij over-inschrijving tot en met 10 januari 2022 worden voor de toewijzing de beschikbare Traaise Zondelen in ronden verdeeld over de inschrijvers tot maximaal het aantal van ieders inschrijving. In dat geval kan het zijn dat je minder Traaise Zondelen krijgt toegekend dan waarvoor je hebt ingeschreven.
Fase 2: 11 januari tot en met 31 januari 2022. Alleen als er na fase 1 nog Zondelen beschikbaar zijn, staat inschrijving in deze fase open voor alle geïnteresseerden.

Coöperatie Traaise Buurstroom

Coöperatie Traaise Buurstroom U.A., een projectcoöperatie van het Traais Energie Collectief, heeft het zonnedak voor schietclub Willem Tell gerealiseerd. Leden van Traaise Buurstroom kunnen via de SCE-regeling (voorheen de postcoderoosregeling) mee-investeren in het project.

Bijlagen

Inschrijven

Inschrijven kan door met je bestaande account in te loggen via het online portaal van de Traaise Energie Maatschappij,  Ga vervolgens naar ‘Inschrijven projecten’ en volg de stappen. Bij je inschrijving vragen we je ook akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst. Hiermee word je automatisch lid van Traaise Buurstroom. Na je inschrijving ontvang je van ons per e-mail een bevestiging.

Inschrijven Zondelen

Heb je nog geen account? Activeer dan je account via het online portaal van de Traaise Energie Maatschappij. Na activering van je account ga vervolgens naar ‘Inschrijven projecten’ en volg de stappen. Bij je inschrijving vragen we je ook akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst. Hiermee word je automatisch lid van Traaise Buurstroom. Na je inschrijving ontvang je van ons per e-mail een bevestiging.

Inschrijven Zondelen

Vragen of problemen met inloggen, stuur ons een bericht

Mocht je niet meer weten met welk e-mailadres je een account hebt op het portaal of krijg je een foutmelding tijdens het inloggen, stuur ons dan een bericht.