20-08-2018

Energiebrouwerij

Het Traais Energie Collectief bouwt de witte boerderij van Oonincx aan de Schansstraat om tot een Energiebrouwerij. De brouwerij wordt het epicentrum van de nieuwe Terheijdense energievoorziening. Niet alleen ontmoetingsplaats, ook de plek waar de energie die we opwekken bij elkaar komt. Vanuit de brouwerij gaat de stroom en warmte rechtstreeks naar de huizen in Terheijden.

Verbouwing van start

In 2020 is de verbouwing van start gegaan. Toen zijn de oude, bouwvallige schuren naast de boerderij gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouwproject De Weelde. De (nog veel oudere) schuur van steen blijft staan. Het woongedeelte van de boerderij wordt opnieuw opgebouwd. Omdat het om een monumentaal pand gaat moet we daarvoor een vergunning hebben. Daar wachten we nog op.

Ontmoetingsplek

De Energiebrouwerij wordt een ontmoetingsplek en krijgt een publieke functie als kloppend hart van energiedorp Terheijden. Zo willen we er het verhaal van het Traais Energie Collectief verder vertellen om anderen – energiecoöperaties, dorpen en gemeenten- te inspireren. Samen met architecten Rothuizen (buitenkant) en Inge van Poppel (binnenkant) hebben leden en bewoners van de Schansstraat ideeën uitgewisseld over de toekomstige uitstraling en inrichting van de Energiebrouwerij.

Innovatieve techniek

De Energiebrouwerij wordt ook een plek voor innovatieve techniek. In een kelder die we naast de boerderij bouwen komen de stroomkabels van Windmolen de Noord en Zonnepark de Bergen bij elkaar. Ook komen er warmtepompen te staan. Een deel van de opgewekte stroom gebruiken we om deze pompen te laten werken. Zo brengen we met onze eigen duurzame energie de warmte voor het Traais Warmtenetwerk op de juiste temperatuur. De stroom die overblijft gaat het elektriciteitsnet op. Inwoners van Terheijden kunnen stroom en warmte afnemen via de Traaise Energie Maatschappij, ons lokale energiebedrijf.

Slim netwerk

De Energiebrouwerij is ook de plek voor opslag van energie. We werken aan plannen voor een slim netwerk, waarmee we onze energievoorziening efficiënt kunnen regelen. Met deze intelligente techniek kan de Traaise Energie Maatschappij zelf bepalen op welke momenten elektriciteit aan het openbare netwerk wordt geleverd. Zo kunnen we onze opgewekte energie zo optimaal mogelijk inzetten.