Hoe is het ontwerp voor het zonnepark tot stand gekomen?

Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden.

Lees meer